Elseco lifttelefoon 81-28 gecertificeerd door Liftinstituut

 In Nieuws

Liftinstituut heeft de Elseco GSM9000 2W spreek-luisterunit getoetst aan de geldende EN 81-28 norm, betreffende alarm op afstand voor personenliften en personen-goederenliften. De aanleiding voor Elseco om deze opdracht aan Liftinstituut te geven was een regelmatig terugkerende vraag  vanuit onze klanten of de lifttelefoons van Elseco wel aan alle geldende wet- en regelgeving voldoen.

Door deze certificering is door een onafhankelijke instantie aangetoond dat onze 9000 2W op nieuwbouwliften gemonteerd mag worden en dat de lift daarmee aan de eisen vanuit de EN81-20 en EN81-28 blijft voldoen.

Tevens heeft deze certificering aangetoond dat bij montage van onze unit op een oudere lift in ieder geval de spreek-luisterunit aan de nieuwste eisen voldoet.

Op de foto ziet u de overhandiging van het Certificaat van Typeonderzoek door Remco de Jonge van Liftinstituut aan Joost Denneman van Elseco.

Onderdelen van de certificering zijn een controle van het Technisch Constructie Dossier, onderzoek van een representatief model en een keuring en functietest bij een liftinstallatie waar dit type unit is gemonteerd. Vanuit Elseco is het certificatie proces als positief en constructief ervaren.

Als u meer wilt weten over onze 9000 2W, dan horen wij dat graag.

Ook interessant

Wat is jouw mening? Of heb je een vraag?

Hermann-Wesseling-Collegeelseco spreekluisterunit