Elseco Liftmonitoring

Universeel toepasbaar lift-monitoringssysteem met QR registratie

Elseco is de enige partij in Nederland die onafhankelijk verkregen informatie kan leveren over het presteren van uw liften en uw onderhoudsbedrijf. In combinatie met de nieuwste generatie lifttelefoons of de stand-alone monitoringsunit (Digiseco 4G) van Elseco  bieden wij de mogelijkheid om op een zeer betrouwbare manier zelf uw liften te monitoren.

Elseco’s monitoring maakt deze informatie onafhankelijk en real-time beschikbaar met als doel om u in de gelegenheid te stellen de performance van uw onderhoudsbedrijf te verbeteren en daardoor uw totale liftkosten te verminderen. De ervaring leert dat u uw investering in Elseco’s monitoring binnen 18 maanden terug verdient.

Lifmonitoring-Elseco
Montage bij lift

Elseco’s lift monitoringssysteem registreert:

  • Het storingsmoment van de lift
  • De totale beschikbaarheid van de lift
  • Het aantal onderhoudsbeurten en de duur per beurt
  • Het aantal storingsbezoeken en de duur van dit bezoek
  • Het aantal ritten van de lift
  • Deurbewegingen
  • De keuringen met real-time resultaat

Al uw technische liftinformatie nu digitaal door Elseco.

Van oudsher is de technische informatie over uw lift terug te vinden in het papieren liftboek in de machine kamer. Hier komt u dus nooit bij!
Elseco kan het liftboek voor u digitaliseren, zodat de informatie altijd en overal door u te raadplegen is. In combinatie met de QR-code heeft u alle vast en dynamische informatie voorhanden. Wij bieden daarin twee varianten aan liftboek-BASIS en liftboek-UITGEBREID.

In de BASIS variant komt de monteur van Elseco, bij de lift om alle papieren documenten te scannen. Denkt u naast het liftboek ook aan de gebruiksaanwijzing, het schema, het tonvoorschrift en alle gemaakte notities door monteurs en inspecteurs.

Plattegrond liftmonitoring

Met deze informatie kunt u samen met uw onderhoudsbedrijf de gemaakte performance afspraken op een onafhankelijke wijze evalueren. Het opslaan en terug kunnen zoeken van het digitale logboek is een belangrijke functionaliteit die nu door het papieren liftboek wordt vervuld.

Aangevuld met foto’s en het overzicht in het logboek, biedt het een compleet overzicht van de activiteit in en om de liftinstallatie. Het dynamische deel van het liftboek, waarin de onderhoudsbeurten, storingsbezoeken en keuringen worden vastgelegd door middel van de Elseco Servicebook app. Vanaf heden leggen wij ook de technische gegevens en alle bij een liftinstallatie aanwezige documenten digitaal vast. Niet alleen door foto’s en scans beschikbaar te stellen, ook door het vastleggen van de technische informatie in onze en uw database. Deze nieuwe dienst wordt bij Elseco het digitale logboek genoemd.

Spreekluister unit Elseco

Elseco Lifttelefoon

Met de moderne Elseco lifttelefoons heeft u
de mogelijkheid het registreren van ritten en deurbewegingen. De momenten dat de lift door storing uit bedrijf is wordt ook inzichtelijk gemaakt. Met de aangebrachte QR code kunnen alle werkzaamheden van monteurs en inspecteurs
digitaal worden geregistreerd in een overzichtelijke systeem.

Liftmonitoring Digiseco

Elseco Digiseco

De Elseco Digiseco 4G is een stand-alone unit. Met deze module kunnen er real-time ritten en deurbewegingen gemeten worden. De momenten dat de lift door storing uit bedrijf is wordt ook inzichtelijk gemaakt. Met de aangebrachte QR code kunnen alle werkzaamheden van monteurs en inspecteurs digitaal worden geregistreerd.

Liftmonitoring Elseco

Digitaal Liftboek

Van oudsher is de technische informatie over uw lift terug te vinden in het papieren liftboek in de machine kamer. Hier komt u dus nooit bij! Elseco kan het liftboek voor u digitaliseren, zodat de informatie altijd en overal door u te raadplegen is. In combinatie met de QR-code heeft u alle vast en dynamische informatie
voorhanden.