Elseco Digitaal liftboek

Al uw technische liftinformatie nu digitaal door Elseco.

Van oudsher is de technische informatie over uw lift terug te vinden in het papieren liftboek in de machine kamer. Hier komt u dus nooit bij!
Elseco kan het liftboek voor u digitaliseren, zodat de informatie altijd en overal door u te raadplegen is. In combinatie met de QR-code heeft u alle vast en dynamische informatie voorhanden. Wij bieden daarin twee varianten aan liftboek-BASIS en liftboek-UITGEBREID.

In de BASIS variant komt de monteur van Elseco, bij de lift om alle papieren documenten te scannen. Denkt u naast het liftboek ook aan de gebruiksaanwijzing, het schema, het tonvoorschrift en alle gemaakte notities door monteurs en inspecteurs. Vervolgens maakt onze monteur een

Plattegrond liftmonitoring

uitgebreide fotoreportage van de gehele installatie, inclusief typeplaatjes van de diverse onderdelen. Om mogelijk te maken dat vanaf dat moment alle bezoeken van monteurs en inspecteurs digitaal vastgelegd kunnen worden, plaatst onze monteurs meerdere QR-codes op diverse plekken in schacht en machinekamer. Vanaf nu is het papieren liftboek overbodig geworden. Door de back-office worden de technische hoofdgegevens ingevoerd in de database en wordt de toegang voor alle betrokken partijen gerealiseerd.

De meerwaarde van de UITGEBREIDE variant is, dat Elseco de technische informatie in de database gaat aanvullen tot een zo compleet mogelijk gevuld digitaal liftboek. Wij speuren hiervoor de onderhoudsrapportages, type plaatjes, keuringstrapporten, elektrisch schema’s en de opstellingstekeningen af. De combinatie van de technische informatie en de rittenteller, geeft u inzicht in de levensduur en slijtage van de componenten.

Digitaal Liftboek Basis

Digitaal Liftboek
Basis

Door uw liftboek te laten digitaliseren zorgt u voor het ontsluiten van de technische informatie, voor uzelf, uw huidige en toekomstige onderhoudspartijen en uw eventuele liftadviseur.

Digitaal liftboek

Digitaal Liftboek
Uitgebreid

Deze uitgebreide variant van het liftboek maakt het u mogelijk het beheer van uw liftinstallaties op buitengewoon professionele wijze inzichtelijk te maken en aan te pakken.

QR Elseco Serviceboek App Android

QR-code registratie

Geen behoefte aan een digitaal liftboek, maar wilt u wel de werkzaamheden bij de lift registreren? Met alleen de QR-code registratie is het mogelijk de KPI’s te meten van de leveranciers en Elseco. Dit is op alle technische installaties toepasbaar.