Workshop "Het digitale liftboek 2.0” en “Onderhoud naar gebruik”

Elseco heeft de afgelopen weken een aantal workshops gehouden met klanten en relaties over de thema’s “Het digitale liftboek 2.0” en “Onderhoud naar gebruik”.

Wij hebben wederom veel van onze klanten geleerd over de wensen voor de toekomst. We merken dat er een groeiende behoefte is naar het onafhankelijk organiseren van het digitale liftboek. Daarnaast hebben we geconstateerd dat planmatig onderhoud mede op basis van de mate van gebruik van de liften in de ogen van onze klanten een belangrijk issue is.

 

De volgende voordelen van het digitale liftboek kwamen aan bod:

- Door het digitale liftboek is informatie voor alle betrokken overal beschikbaar;

- De eigenaar heeft nu geen toegang tot het papieren liftboek, maar wel tot het  digitale liftboek;

- Het is eenvoudig terug te vinden bij welke liften in uw portefeuille bepaalde onderdelen worden gebruikt;

- Het papieren liftboek kan vervallen, waardoor er geen dubbel werk voor de monteurs ontstaat.

 

De betrokkenen hebben de volgende punten met betrekking tot onderhoud naar gebruik besproken:

- Het onderhoud afstemmen op de mate van gebruik van de liften (gemeten door Elseco) heeft bij onze klanten merkbaar minder storingen tot gevolg;

- De informatie uit het digitale liftboek van Elseco is eenvoudig te combineren met de meerjaren prognose op basis van gebruik.

- Worden de liften wellicht al van nieuwe onderdelen voorzien terwijl dat nog niet nodig is? Uit het oogpunt van duurzaamheid en kostenbesparing is dat niet best.

- Wat komen de aanwezigen tegen indien zij onderhoud naar gebruik in willen voeren?

 

Elseco organiseert ieder jaar dergelijke bijeenkomsten. Op deze wijze kan Elseco zijn ontwikkelingen aan laten sluiten op de wensen van de klant. Wilt u een volgende keer ook uitgenodigd worden? Een mail naar info@elseco.nl is voldoende.

Foto presentatie voor website Foto presentatie voor website